Sirkulærøkonomi
i havbruk

Utvikle løsninger for å gjenbruke, reparere og forlenge levetiden til plast fra oppdrettsutstyr, og bruke resirkulert materiale i nye produkter

Kråkholmen, Bjørøya

Nyheter

Samarbeidspartnere

Medieomtale

Kontakt

Hanne Digre

Prosjektleder SirkAQ

Hold meg oppdatert