Aleksandra Stasiak er ny doktorgradsstudent i SirkAQ-prosjektet

Aleksandra Stasiak er ny doktorgradsstudent i SirkAQ-prosjektet. Hun er ansatt hos OsloMet og startet høsten 2023. Hun jobber med å finne smarte designløsninger for å bruke plast på en bedre måte i fiskeoppdrett. Aleksandra har tidligere jobbet med å løse problemer rundt plastavfall i havet, og hun brenner for å tenke nytt om hvordan vi bruker ressurser.

I dette prosjektet ser hun frem til å samarbeide med partnerne langs verdikjeden for å komme opp med nye ideer. Med sin brede bakgrunn innen kjemi, kunst og forretninger, er Aleksandra spesielt godt rustet til å tenke utenfor boksen. Hun er veldig engasjert i å hjelpe industrien med å bli bedre på å håndtere avfall og bruke ressurser på en smart måte.

Vi ønsker henne velkommen inn i prosjektet.

Flere artikler