Ett år med SirkAQ – julehilsen

2023 går mot slutten og SirkAQ kan se tilbake på et innholdsrikt første driftsår.

Det første driftsåret har vært preget av dedikert arbeid, samarbeid og gode møter. Prosjektet har hatt to innholdsrike samlinger på Frøya i mars og i Rørvik i juni. Dette har vært høydepunkter, der vi har blitt kjent med partnerne, diskutert viktige problemstillinger, økt kunnskapen vår og kommet et steg videre med den omstillingen.

Målet med SirkAQ-prosjektet er å drive omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk. Vi arbeider hardt for å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr. Gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materiale i nye produkter, søker vi å optimalisere ressursbruken og redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk. Vi står overfor en betydelig utfordring med plastmaterialer fra utrangerte oppdrettsanlegg, en avfallsstrøm med stort potensial for verdiskapning og økt sirkularitet.

Hittil har vi oppnådd viktige resultater, inkludert gjenbruk av flytekrager til bunnring, bruk av resirkulert materialet i flere produkter som vannfôringsslanger, håndlist og gangbanerør og jobbet med levetidsforlengelse av oppdrettsutstyr. Vi jobber med å etablere gode verdikjeder for resirkulert materialet som skal brukes til alle typer oppdrettsutstyr. Prosjektet har blitt presentert på over 10 seminarer det siste året, og vi er glade for å ha delt kunnskap og erfaringer.

Nå som året nærmer seg slutten, ønsker vi å takke alle involverte for deres innsats og engasjement. Vi ser frem til et innholdsrikt 2024, der vi sammen skal fortsette å jobbe for en mer bærekraftig havbruksnæring

Riktig god jul til dere alle!

Flere artikler