Ny milepæl i SirkAQ-prosjektet

Sist uke møttes alle partnerne hos Norner for å dele kunnskap, diskutere utfordringer og sørge for god fremdrift i prosjektet.

Omfattende faglig program

Samlingen startet med en lærerik omvisning på Norner, hvor partnerne fikk innsikt i avanserte målemetoder, mikroskopi og kjemisk gjenvinning. Det var imponerende å se utstyrsparken til Norner og katapultsenteret Future Materials. Norner-spesialistene demonstrerte teknologier og metoder som er avgjørende for å forstå og forbedre plastens egenskaper og holdbarhet.

Under omvisningen fikk partnerne inngående innsikt i arbeidet som gjøres rundt mekanisk resikuleringav plast fra havbruksanlegg. De fikk se hvordan Norner jobber med å utvikle, teste og etablere egnede prosesser for høykvalitativ mekanisk resirkulering, levetidsforlengelse og oppgradering av materialtekniske egenskaper på utrangert materiell.

Diskusjon om utvidet produsentansvar

En sentral del av samlingen var en dyptgående diskusjon om utvidet produsentansvar (EPR) for plastutstyr til fiskeri- og havbruksnæringen. Norsirk og Grønt Punkt Norge delte sine erfaringer og drøftet hvordan EPR kan implementeres effektivt i havbruksnæringen. Diskusjonene ga deltakerne verdifulle innsikter og konkrete eksempler på hvordan produsentansvar kan styrke bærekraften og ivareta sirkulær økonomiske prinsipper for plastutstyr fra havbruksnæringen.

Fokus på praktiske løsninger

Dag to av samlingen var viet til gjennomgang av det faglige arbeidet som gjøres i prosjektet. Diskusjoner, samhandling og gruppearbeid om det videre arbeidet var fokus. Deltakerne samarbeider om konkrete prosjekter og delte innsikt som vil bidra til bedre implementering av sirkulære løsninger som er under utvikling i prosjektet. Denne praktiske tilnærmingen sikret at deltakerne kunne ta med seg anvendbar kunnskap og løsninger tilbake til sine egne organisasjoner.

Prosjektet går nå inn i siste halvdel og det blir spennende fremover når alle løsningene og resultatene implementeres hos partnerne.

Flere artikler