Oppdretter: Levetidsforlengelse er det beste alternativet for flytekrager

En levetidsforlengelse av én flytekrage gjør at man unngår å produsere 18 nye tonn med plast og de CO2-utslippene det medfører. Derfor forlenger vi nå levetiden på flytekrager, og både Bremnes Seashore og Varde Fiskeoppdrett er allerede i gang.

De eldste flytekragene med slike store dimensjoner har nå begynt å nå slutten av den forventede levetiden sin. Siden denne generasjonen med flytekrager er dimensjonert for moderne oppdrett kan vi nå begynne å forlenge levetiden. Vi tror vi er først ute med å tilby levetidsforlengelse som et produkt for alle eksisterende kunder

– forklarer Njål Tvedt, som er bærekraftsambassadør og regionsjef sør i ScaleAQ.

Flytekrage i sitt livs beste form

Flytekragen Bremnes Seashore har levert inn for levetidsforlengelse har gjort jobben sin over de siste 15 årene. Den er med andre ord godt brukt.

Likevel kommer flytekragen til å ha høyere kvalitet enn noen gang tidligere når den legges ut i sjøen igjen.

I praksis betyr levetidsforlengelsen at hele plastringen gjenbrukes, sammen med både håndlisten og gangbanene. Ståldelene må derimot fornyes for at merden skal få sertifikat for 15 nye år.

— All plastikken er i god stand, og det er kun små slitedeler som må fornyes. Alt av stål sendes til resirkulering, og siden det nye stålet er i bedre kvalitet enn det som ble montert på for 15 år siden, kommer denne merden til å være i sitt livs beste form, forklarer prosjektansvarlig sjø, Eivind Sæverud i Bremnes Seashore.

Ser kun fordeler

— Jeg ser ingen risikoer eller ulemper med levetidsforlengelse. Dette er et mye bedre valg for miljøet sammenlignet med å kjøpe nytt – og så ser vi at det i tillegg er økonomisk gunstig, forklarer Sæverud og fortsetter:

— Personlig mener jeg at dette er det aller beste alternativet for en flytekrage som når slutten av levetiden sin. Det aller verste er selvsagt at brukt plastikk havner i miljøet eller på deponi, men det er selvsagt at vi skal unngå det. Dernest kan plastikk gå til forbrenning for å lage energi, eller så kan den gå til en energikrevende gjenvinningsprosess. Gjenbruk er alltid best.

Flytekrage klargjøres for å tas opp på land 

Utgjør en forskjell

Den oppfatningen deler en annen oppdretter, områdeleder Ole Kristoffer Lundberg i Varde Fiskeoppdrett, som eier den andre flytekragen som nå levetidsforlenges.

— Vi må bruke det vi allerede har, når det er mulig. I tillegg til at vi har et stort personlig engasjement for å påvirke miljøet rundt oss minst mulig, har vi også kunder som forventer at vi dokumenterer alt miljøarbeidet vårt. Det gjør at vi er avhengige av at leverandørene våre gjør mest mulig for å minske sitt fotavtrykk, og at hele verdikjeden stiller tydelige krav til hverandre.

— Totalt sett vil jo levetidsforlengelsen av kun denne ene flytekragen utgjøre en ganske stor forskjell.

Det har Lundberg helt rett i. Ved å ikke produsere en ny flytekrage, spares det rundt 42 tonn med CO2-utslipp. Regner man med transporten, og isoporet som også skal gjenbrukes, blir den totale besparelsen på over 44 tonn med CO2. Det tilsvarer det årlige CO2-utslippet til syv nordmenn.

I Norge kaster vi plast tilsvarende rundt 100 kilo per person hvert år, og kun en fjerdedel av dette blir gjenvunnet.

— Som enkeltpersoner sorterer vi jo alt avfallet vårt, og alle monner drar i riktig retning. Personlig er jeg likevel ganske stolt over å være med på et prosjekt der vi sørger for at en mengde plast som tilsvarer det flere hundre mennesker kaster i året, nå beholdes i verdikjeden vår. Dette utgjør virkelig en forskjell, sier Lundberg.

[…] Vi sørger for at en mengde plast som tilsvarer det flere hundre mennesker kaster i året, nå beholdes i verdikjeden vår.

– Ole Kristoffer Lundberg, Varde Fiskeoppdrett
Flytekrage har fått nye stålbeslag

Vil levetidsforlenge også i fremtiden

Både Lundberg i Varde Fiskeoppdrett og Sæverud i Bremnes Seashore gleder seg nå til å få de første levetidsforlengende merdene tilbake i drift – og tror levetidsforlenging har kommet for å bli.

I liket med Bremnes Seashore og Varde Fiskeoppdrett har ScaleAQ forpliktet seg til å jobbe strukturert og offensivt med forbedringer innen klima- og miljøarbeid. CSO Hanne Digre forklarer at ScaleAQ jobber med mange tiltak samtidig.

— I ScaleAQ har vi forpliktet oss til flere av FNs bærekraftmål, blant annet bærekraftmål nummer 12, ansvarlig forbruk og produksjon. Vi må gjøre mer med mindre ressurser.  Det betyr både at vi skal forbruke mindre, men også at vi må gå fra bruk og kast, til gjenbruk, reparasjon og sirkulære løsninger.

— Gjennom vår satsing Scale Sirkulær jobber vi også med å utvikle nye løsninger og verdikjeder ved å etablere sirkulære kretsløp for gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materiale, avslutter Digre.

Tilbyr levetidsforlengelse som produkt

Vi håper alle våre kunder ser på muligheten for å levetidsforlenge sine flytekrager i tiden fremover, før de beslutter å kjøpe ny. I tillegg til at levetidsforlengelse gjør at man unngår nye CO2-utslipp og produksjon av jomfruelig plast, er det for tiden også lønnsomt på grunn av de høye råvareprisene i markedet.

Flere artikler