Sirkulærøkonomi og resirkulerte fôrslanger | Klimapartnere-konferansen 2022

Klimapartnere-konferansen 2022 ble avholdt 10. november. Årets tema var «Hvordan jobber norske bedrifter med sirkulærøkonomi, energiløsninger og klimarapportering i praksis?»

Her ble fem bedrifter fra hele landet som har gjennomført konkrete klimahandlinger presentert. Under temaet «Sirkulærøkonomi» ble våre resirkulerte fôrslanger presentert som et konkret eksempel – noe vi selvfølgelig er svært stolt av. Se presentasjon i filmen under.

Til stede under konferansen var det en rekke gjester:

Espen Barth Eide – Klima- og miljøminister
Kristin Halvorsen – CICERO og Klimautvalget
Josefine Brekke – Head of operations and marketing i Looping
Elisabeth Kolrud – Leder for bærekraft, innovasjon og marked i Asplan Viak,
Jan Atle Liodden – Seniorrådgiver bærekraft i Agder Energi.

Flere artikler