Workshop med SirkAQ: Fremtidens Sirkulære Havbruk

Eksperter innen sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr i havbruksnæringen, utforsket mulighetene for sirkulære forretningsmodeller, ressurseffektivitet og bærekraft. Hensikten med workshopen var å få en felles terminologi og forståelse av hvordan konsortiet i prosjektet sin felles forretningsmodell ser ut i et komplekst økosystem rundt prosjektet.

Gjennom arbeidsøkta identifiserte vi nye muligheter og barrierer. Flourishing Business Canvas ble brukt som verktøy og den ser forretningsmodellen i alle 3 kontekster; Miljø, samfunn og økonomi. Vi dykket ned i gode diskusjoner, og fikk ny innsikt.

Gevinstene er klare: Redusert klima- og miljøavtrykk fra havbruk og ingen plast på avveier. Prosjektet vårt fokuserer på en av de største avfallsstrømmene i oppdrettsnæringen – plastmaterialer fra utrangerte oppdrettsanlegg. Denne strømmen inneholder et uforløst potensial for verdiskapning og et presserende behov for økt sirkularitet.

Tusen takk til Gry Langbakk fra Innovasjon Norge som ledet oss gjennom workshopen på en utmerket måte, samt Annik Fet og Aleksandra Stasiak for interessante presentasjoner om sirkulære system. Sammen skaper vi en bærekraftig fremtid for havbruk – der plast blir en ressurs, ikke et problem.

Flere artikler